Một số điều cần biết về kế toán phápPháp là quốc gia có bề dày lịch sử và mang những đặc trưng riêng trong việc phát triển kế toán. Và Pháp là quốc gia không thuộc khối Anglo-Saxon nên việc hội tụ toàn cầu sẽ có nhiều thách thức và sẽ là bài học cho Việt Nam. Pháp tham gia EU nên chịu sự điều chỉnh của các quy định về kế toán của EU và quá trình hội tụ kế toán của Pháp đặt trong khuôn khổ các qui định của EU.
To Top